Què saps del Virus del Papil·loma Humà (VPH)?

Cada vegada ens trobem més casos del Virus del Papil·loma Humà (VPH) a Espanya, així com també un augment de la preocupació sobre aquest. Aquesta preocupació es troba fonamentada, ja que parlem d’una enfermetat que en la majoria dels casos no produeix cap patologia i, tot i això, pot comportar l’aparició de diferents tipus de càncer.

 

Què és el Virus del Papil·loma Humà (VPH)?

Són un grup de virus, relacionats entre ells, que acostumen a causar unes berrugues benignes en diferents parts del cos. N’existeixen més de 200 tipus, i al voltant d’uns 50 afecten als genitals; els quals es propaguen a través del contacte sexual amb un persona infectada, ja sigui pell amb pell durant l’acte sexual, durant el sexe oral o el sexe anal.

 

Quins tipus de càncer pot provocar el VPH?

Hem de distinguir dos classes de categories: el baix risc (les verrugues ja mencionades anteriorment) i el d’alt risc, que és el possible causant de diferents tipus de càncer:

  • Càncer de coll uterí
  • Càncer d’anus
  • Alguns tipus de càncer oral i de gola
  • Càncer de vulva
  • Càncer de vagina
  • Càncer de penis

 

Pot donar-se el cas que es desenvolupin les verrugues a l’entrar en contacte amb el VPH, però també pot ser que no es mostrin aquests símptomes. A més a més, és important saber que la majoria de les persones que s’infecten eliminen el virus de dos a tres anys sense desenvolupar cap tipus de càncer. Tot i així, algunes infeccions poden durar més anys i generar canvis a les cèl·lules, alguns dels quals poden provocar una proliferació d’aquestes i provocar un càncer.

Des de Farmàcia Queralt us recordem la importància de prendre sempre proteccions a l’hora de tenir relacions sexuals. El preservatiu, per exemple, pot ajudar-nos a prevenir la infecció per VPH, però el VPH pot afectar a zones de la pell que no es troben cobertes pel condó, per la qual cosa no ens ofereix una protecció total davant d’aquest tipus de virus.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.