Antitussígens: què són i quins podem trobar al mercat?

La tos és un mecanisme fisiològic de defensa del nostre cos, la finalitat del qual és eliminar obstruccions o substàncies estranyes de les vies respiratòries. L’origen de la tos pot ser faringi (per irritació), i en aquest cas es caracteritza per ser seca i provoca dolor o picor de la faringe, o bé pot ser deguda a la irritació dels bronquis, perquè existeix mucositat que obstrueix les vies respiratòries. Així doncs, la tos és un símptoma freqüent que serveix per aconseguir que les vies respiratòries quedin lliures per continuar la seva funció fisiològica normal.

Tipus de tos:

  • Tos seca no productiva: La tos improductiva i seca que dura menys de 15 dies acostuma a produir-se per agents externs (contaminació ambiental, etc.) o per infeccions virals.
  • Tos productiva: La tos productiva originar-se per una patologia pulmonar: bronquitis o pneumònia. La majoria dels casos dels qui la pateixen són puntuals, però de vegades pot ser símptoma d’una afecció pulmonar greu.
  • Tos iatrogènica: Pneumopatia acompanyada de tos de tipus medicamentós, com per exemple: els tractaments de psoriasi amb PUVA, que causen tos seca acompanyada de febre.
  • Altres tipus de tos: La tos també pot estar associada a patologies diferents de les otorrinolaringològiques: antecedent d’una cardiopatia, asma, etc.

Tractaments per a la tos:

Actualment, al mercat es poden trobar un gran nombre de diferents tipus d’antitussígens, els quals es poden dividir segons el mecanisme d’acció: 

  • Centrals: actuen deprimint el centre bulbar que controla el reflex de la tos.
  • Perifèrics: exerceixen una acció analgèsica o anestèsica sobre les terminacions nervioses bronquials on s’inicia la tos. 

La classificació en funció d’aquests criteris no és sempre fàcil, ja que el mecanisme d’acció de molts antitussígens no està perfectament definit. Per tant, és important que consultis amb anterioritat el teu professional sanitari de referència abans d’iniciar qualsevol tractament antitussigen. A més a més, recorda que cal respectar les dosis prescrites i que l’administració s’ha de fer amb el recipient o la cullera que inclou l’envàs! Som-hi! 🙂

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.